BELONINGS EN BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN STICHTING HARTSLAGNU PAPENDRECHT

 

De Stichting heeft ten doel en spant zich in voor:

1.

a. het continue en voldoende beschikbaar hebben van Automatische Externe Defibrillators (AED’s) in Papendrecht, alsmede het beschikbaar hebben van voldoende burgerhulpverleners, zodat bij een noodtoestand, op korte termijn, adequate hulp gebonden kan worden totdat de hulpdiensten aanwezig zijn;

b. alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander – verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

– het verstrekken van informatie;

– het verkrijgen van voldoende geldelijke middelen door middel van sponsoring en subsidies;

3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

 

Bestuur:

Het bestuur bestaat uit minimaal drie personen die gezamenlijk de besluiten voor de stichting nemen. Zij zullen regelmatig, iedere twee maanden, dan wel vaker indien noodzakelijk een vergadering houden. 

 

Plannen komende drie tot vijf jaar:

Het verder uitbreiden en in stand houden van 24/7 AED’s in de gemeente Papendrecht en het aantal burgerhulpverleners naar een hoger percentage brengen. Alles om Papendrecht “hartveilig” te houden.

Dit kan alleen door ondersteuning uit de gemeenschap, zoals dit al de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden, en door donaties van bedrijven en particulieren.

Door het geven van reanimatietrainingen en de herhalingen daarop ieder jaar zullen er extra inkomsten gegenereerd worden om onze doelen te ondersteunen.

Ook zal de gemeente Papendrecht door middel van reeds toegezegde subsidie daar een bijdrage in leveren.

 

Ambities:

Iedere twee jaar zal er een informatieavond gehouden worden om de bestaande burgerhulpverleners op de hoogte te houden van de activiteiten van de stichting. Introducees zijn dan van harte welkom.

 

Komende missies:

Het maken van een overeenkomst voor iedere 24/7 AED met buitenkast om het eigendom en de verantwoordelijkheden vast te leggen.

Uitbreiding van de reanimatielessen en deze promoten. 

 

Beloningsbeleid Stichting HartslagNu Papendrecht:

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden, zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen gemaakte kosten. 

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: subsidie, donaties, schenkingen en inkomsten uit het geven van reanimatielessen. Deze inkomsten zullen op de rekening van de stichting worden gestort om alles transparant te houden. Hiervan worden o.a. de volgende kosten betaald:

  • aanschaf nieuwe AED’s en buitenkasten
  • onderhoud AED’s
  • aanschaf en onderhoud trainingsmaterialen