OVER ONS

In 2016 werd er een bijeenkomst in speeltuin de Zonnebloem georganiseerd door gemeente Papendrecht en Hartveilig Wonen.

In september 2016 telde de gemeente Papendrecht 240 burgerhulpverleners en waren er 5 AED's 24/7 beschikbaar. Er hingen veel AED 's, maar deze zijn niet altijd 24 uur per dag bereikbaar. Denk hierbij aan scholen, huisartsen, winkels enz.

Er werd een werkgroep opgestart die als doel had het aantal burgerhulpverleners en AED’s die 24/7 beschikbaar zijn binnen de gemeente Papendrecht te bevorderen.

De Werkgroep HartveiligWonen Papendrecht heeft toen twee doelen gesteld:

 • Minimaal 1% van de bevolking van Papendrecht moet als burgerhulpverlener zijn aangemeld.
 • Een volledige dekking met AED’s 24/7 binnen een straal van 500 meter van elkaar.

 

Om die volledige dekking van AED’s te bewerkstelligen hebben wij bedrijven in Papendrecht een brief gestuurd met een oproep om hun AED beschikbaar te stellen. De Rotary Club Papendrecht heeft hiervan kennis en we zijn hierover in gesprek gegaan met elkaar. Zij hebben daarop besloten om ons te kiezen voor hun jaarlijkse goede doel. In november 2017 heeft de Rotary een Top 2000-feest met Crazy Piano’s georganiseerd. Dankzij de hartverwarmende steun van het Papendrechtse bedrijfsleven en 500 feestvierders zijn er 20 AED’s in buitenkasten beschikbaar gekomen.

Tevens heeft de gemeente Papendrecht de stichting verzekerd van een jaarlijkse bijdrage voor onderhoud van de AED’s en buitenkasten die in beheer zijn van de stichting. Ook heeft de gemeente een aantal AED’s en buitenkasten beschikbaar gesteld en hebben zij zelf aan het gemeentehuis op de markt hun AED in een buitenkast gehangen.

Als werkgroep zijn we natuurlijk ook hard aan de slag gegaan om de doelen te behalen. We hebben op de kerstmarkt gestaan om burgerhulpverleners te stimuleren. We hebben meegewerkt aan de veiligheidsavonden van de gemeente Papendrecht. We hebben een informatieavond georganiseerd voor de burgerhulpverleners. En daarnaast hebben we gekeken op welke plaatsen we AED’s wilden en daar gericht actie op ondernomen. We hadden in eerste instantie een doel van 10 AED’s in Papendrecht, maar dit hebben we al snel bijgesteld naar 20 AED’s die 24/7 beschikbaar zijn.

Door het harde werken van de werkgroep, medewerking en subsidie van de gemeente Papendrecht en door sponsoring van de Rotary hebben we de doelen van de werkgroep kunnen behalen. Door het grote succes van de werkgroep en voor een professionelere aanpak van de administratieve zaken hebben wij eind 2018 besloten om als stichting verder te gaan. Stichting HartslagNu Papendrecht.

Visie

Missie

In Nederland worden wekelijks 300 mensen getroffen door een circulatiestilstand. Dit komt altijd onverwachts en kan overal gebeuren. Bij een circulatiestilstand is snel handelen van levensbelang, binnen 6 minuten moet er gestart worden met reanimatie en een AED worden aangesloten om de overlevingskans aanzienlijk te vergroten. Een ambulance kan niet altijd binnen deze cruciale minuten arriveren. Burgerhulpverleners zijn gemiddeld 2,5 minuten sneller dan de professionals. Zo zorgen we binnen de gemeente Papendrecht dat de hulpverlening verbeterd wordt.

In Nederland hebben we de zogeheten 6-minutenzones. In een 6-minutenzone bieden mensen binnen 6 minuten de juiste hulp bij een circulatiestilstand. Dat betekent dat er overal binnen zes minuten een AED beschikbaar moet zijn. Dit hebben we in oktober 2022 in heel Nederland bereikt. In Papendrecht hadden we die mijlpaal al eerder behaald.

Wij als Stichting HartslagNu Papendrecht vinden het ontzettend belangrijk dat die 6-minutenzones blijven behouden. Wij willen samen met alle inwoners een Hartveilig Papendrecht creëren en behouden. 

Ook is het van groot belang dat er voldoende burgerhulpverleners zijn die kunnen worden opgeroepen door het landelijke oproepsysteem HartslagNu. Door het organiseren van reanimatietrainingen kunnen er meer inwoners zich aanmelden als burgerhulpverlener.

Onze missie is het hartveilig maken en houden van Papendrecht.

 • Het vergroten van de slagingskans van reanimaties door goede burgerhulpverlening
 • Het vergoten van het aantal burgerhulpverleners in het landelijke oproepsysteem HartslagNu
 • Volledige dekking van AED's behouden en bevorderen

De werkzaamheden van Stichting HartslagNu Papendrecht vloeien rechtstreeks voort uit deze missie:

 • Het werven en trainen van burgerhulpverleners in Papendrecht
 • (stimuleren van) registratie als burgerhulpverlener in het landelijke oproepsysteem HartslagNu
 • (stimuleren van) registratie van actieve AED’s in het landelijke oproepsysteem HartslagNu
 • Administratie en beheer oproepsysteem HartslagNu binnen gemeente Papendrecht

Het dagelijks bestuur

Rien Andriesse | Voorzitter

Rien is zelfstandig ondernemer in de installatietechniek (HVAC) en Sprinklertechniek en opleider van sprinklermonteurs. Getrouwd en vader van 6 kinderen en opa van 9 kleinkinderen. Vanaf de oprichting in 2018 van de Stichting (eerst Hart Veilig Wonen) betrokken als voorzitter om met elkaar te zorgen dat de burgerhulpverleners in Papendrecht van de juiste middelen worden voorzien om waar nodig onze inwoners in acute nood te kunnen helpen.

Daarnaast is Rien actief als voorzitter van de EHBO vereniging in Papendrecht, heeft hobby’s in de muziek. En is graag in de buitenlucht op de (race) fiets actief.

Erick Mekking | Penningmeester

Erick is gepensioneerd, maar verveelt zich niet. Naast penningmeester bij Stichting HartslagNu Papendrecht is hij ook penningmeester van een vereniging en heeft vele hobby’s. Hij is vanaf het begin bij de stichting betrokken en voorheen bij de werkgroep. Hij zorgt voor de financiën en het beheer van de AED’s die het eigendom zijn van de stichting. Ook de overige AED’s in Papendrecht houd hij in de gaten of deze nog actief zijn.

Daisy van Papendrecht - Roeland | Secretaris

Daisy is verpleegkundige van beroep en zorgt graag voor de mensen om haar heen. Ook is ze een erkend reanimatie instructeur en organiseert de reanimatietrainingen voor de stichting.

Vanaf het begin is ze bij de stichting betrokken. Naast de taken als secretaris onderhoud ze ook de website en de social media. 

De stichting wordt ondersteund door vrijwilligers en Rob Kok vanuit gemeente Papendrecht en door Leo Roos vanuit Ambulancedienst ZHZ.
Het comité van aanbeveling bestaat uit dhr. G. van Wijngaarden, dhr C.E.M. de Bruijn en dhr. L. Kroos

ANBI stichting

We zijn een stichting zonder winstoogmerk en ook aangemerkt als ANBI stichting.

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een stichting met een ANBI-status zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. De resultaten van de werkzaamheden die de ANBI uitvoert, zijn nuttig voor de gehele samenleving. 

Wanneer een particulier of een vennootschap doneert aan een ANBI, mogen zij hun giften aftrekken van hun inkomsten- of vennootschapsbelasting. Het is daardoor aantrekkelijker om te doneren aan een stichting met een ANBI-status.

Om in aanmerking te komen voor de ANBI-status, moet de stichting voldoen aan een aantal voorwaarden.

 • De stichting moet zich voor minstens 90% richten op het algemeen nut.
 • Er mag geen winstoogmerk zijn.
 • De stichting en de betrokkenen moeten voldoen aan de integriteitseisen.
 • Geen enkele bestuurder, betrokkene of rechtspersoon mag beschikken over het volledige vermogen alsof het zijn eigendom is.
 • De stichting mag niet over meer vermogen beschikken dan nodig is voor het behalen van de doelen.
 • Beleidsbepalers mogen slechts een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden ontvangen, geen overige beloningen.
 • De stichting beschikt over een actueel beleidsplan.
 • De stichting moet voldoen aan diverse administratieve verplichtingen.
 • Op de eigen website of een gemeenschappelijke website is de stichting verplicht om specifieke gegevens te publiceren. 

 

Stichting HartslagNu Papendrecht voldoet aan deze voorwaarden.

Partnerschap

We zijn partner van HartslagNu. Wij hebben toegang tot het systeem van HartslagNu en beheren alle burgerhulpverleners en AED’s in Papendrecht.

We kunnen inzien hoeveel burgerhulpverleners er zijn, als burgerhulpverleners non-actief zijn door bijvoorbeeld verlopen scholing en ook kunnen we burgerhulpverleners activeren of juist op non-actief zetten.

Bij het beheer van de AED’s controleren we de houdbaarheidsdata van elektroden en accu’s.

Eigenaren zijn hier zelf verantwoordelijk voor, maar dan nemen we wel contact op met de eigenaar als de AED al langere tijd non-actief is.

Als stichting hebben we zelf het beheer van meerdere AED’s. We zijn dan zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de elektroden en accu’s.

 

Ook zijn we reanimatiepartner van de Hartstichting. De reanimatietrainingen die wij verzorgen zijn aangemeld bij de Hartstichting. Mensen kunnen zich daar aanmelden voor onze lessen.

Als reanimatiepartner krijgen we ook de lesmaterialen en hebben we een trainings AED gekregen.

Stichting HartslagNu Papendrecht 

RSIN 8594 84 658 KVK 73359793

Voor het beleidsplan en beloningsbeleid klik hier